Slovenský názov:

Generácia

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film odvážlivcoch, obrábajúcich navrátenú pôdu v rámci reštitúcií. O tom, že zdediť možno bohatstvo, ale i problémy a veľký kus zodpovednosti.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie