Slovenský názov:

Kroky k spoločnému hospodáreniu v lesoch

Anglický názov:

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Goba, okres Namaacha, je úspešným príkladom snahy o účasť miestnych komunít s racionálnym riadením prírodných zdrojov. Od roku 1998 sa pripravuje program riadenia lesného hospodárstva pod záštitou miestnych služieb FAO a lesníctva. Tento film ukazuje niektoré kroky v tomto rozvojovom procese.     

Anotácia EN:

Goba, in the district of Namaacha, is a succeeded example of the local communities´ participation efforts, considering the rational management of the natural resources. Since 1998, a forest management program has been developed under the supervision of the local FAO and Forestry Services. This movie shows some of the steps of this development process.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie