Slovenský názov:

Krátky čas neskorej jesene

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC-L

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Jesenná časť z cyklu Poľnohospodársky magazín, ktorá je venovaná v prvej časti problematike živočíšnej výroby, prepojeniu vedy a praxe, spolupráci Výskumného ústavu živočíšnej výroby. Druhá časť sa zaoberá ovocinárstvom.    

Anotácia EN:

This is the autumn part of the Agricultural Magazine cycle, which is in its first part oriented towards production and linkage between science and practice as well towards the activities of the Stock Production Research Institute. The second part deals with the fruit production.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie