Slovenský názov:

Krásne hory

Anglický názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arabsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Film Good Mountains je film, ktorý hovorí o bojoch a úspechoch rozvojového projektu vo veľmi tvrdom prostredí a zameraný na dosiahnutie veľmi ambicióznych cieľov. Je to oblasť štyroch sýrskych krajov: Homs, Hama, Lattakia a Tartous. Project inicioval a podporuje Medzinárodný fond OSN pre rozvoj poľnohospodárstva (IFAD) a implementuje ho sýrske ministerstvo poľnohospodárstva. Film takisto ukazuje krásy tohto regiónu a dobrých hôr.     

Anotácia EN:

The Good Mountains is a film that narrates struggles and successes of a development project raised in very harsh environment and aimed at reaching very ambitious objectives. It is the area of four Syrian provinces, namely: Homs, Hama, Lattakia and Tartous. The project is initiated and supported by the United Nations International Fund for Agricultural Development (IFAD) and implemented by the Syrian Ministry of Agriculture. The film also shows beauties of that region and those good mountains.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie