Slovenský názov:

Krajiny, vidiečania, krajina

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

Rok:

1987

Anotácia:

Prieskum rozloženia krajiny a zloženie pôdy sú veci dôležité pre rozvrhnutie polí, poľnohospodárskych stavieb, atd.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie