Slovenský názov:

Kontrola kvality poľnohospodárskych produktov podľa ISO

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Napriek tomu, že 50 % územia Izraela tvorí púšť a len 20 % je obrábateľných, má krajina poľnohospodársku výrobu, ktorá súži pre mnohé krajiny ako inšpirácia. Farmári dodávajú všetky potraviny a zeleninu spotrebovanú na domácom trhu počas celého roku, pričom časť ide na export. Na tomto úspechu sa podieľa niekoľko okolností – najmä tvorivosť a nasadenie, ale predovšetkým medzinárodne uznávaný systém výskumu a vývoja spolu s efektívnou sieťou služieb. Práve tieto okolnosti mapuje dokumentárny film.     

Anotácia EN:

Despite the fact that 50 % of the Israeli territory is deserted and only 20 % is arable land the country has agricultural production inspiring for many countries. Farmers deliver all food and vegetable consumed on domestic market during the whole year, part is exported. Several circumstances helped this success – mainly creativity and enthusiasm along with efficient services network. The documentary film shows these circumstances.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie