Slovenský názov:

Chov hydiny

Anglický názov:

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Film je o chove hydiny. Identifikuje a rozpráva o rozdieloch medzi samčími a samičími jedincami, ich aktivite, inkubácii vajec a rozdieloch v párení. Hovorí o organizácii hydinárskej farmy, preventívnych opatreniach pri starostlivosti, kladení vajec, zbere vajec a ich predaji a uvádza výhody pre farmára.    

Anotácia EN:

This documentary film is about poultry farming. It identifies and tells the difference of male &female fowls, activity in their life egg incubation, matching, poultry farm organising, precaution caring fowls, laying eggs, collection of eggs, selling &gives monitory benefit to the farmer.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie