Slovenský názov:

Huby na obilí

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Snete sa rozširujú medzi obilím po dlhšiu dobu až kým nezničia plodiny a vidno zjavné čierne škvrny. Na základe biológie a rôznych stratégií rozširovania, snete je možné rozdeliť do dvoch skupín: voľné snete a viskózne snete. Na príklade Tilettia caries príčine viskóznej snete na pšenici a Ustilogo nuga, príčine voľnej snete jačmeňa je zobrazený osobitný charakter oboch skupín. 3D animácia a skutočné zábery predstavujú fascinujúce stratégie, ktoré títo agenti používajú na svoje rozmnožovanie a rozširovanie.     

Anotácia EN:

The smut imperceptibly spreads from within the cereals towards the outside for a longer period of time until it eventually destroys the cereal crops and displays obvious black mildew stains. Based on its biology and various dissemination strategies, the smuts may be divided into two groups: loose smuts and viscous smuts. In the example of Tilettia caries, the cause of wheat viscous smut and Ustilogo nuda, the cause of barley loose smut depict the special character of both groups. 3D animation and real life video shots demonstrate the fascinating strategies that these agents use for their reproduction and dissemination.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie