Slovenský názov:

Hrdza listova a iné hrdze obilnín

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Na príklade hrdze pšeničnej (Puccinia recondite f.sp. tritici) film ukazuje celý životný cyklus hrdze s použitím trojrozmerných počítačových animácií a skutočných záberov.    

Anotácia EN:

Using brown rust of wheat (Puccinia recondite f.sp. tritici) as an example, this movie depicts the complete life cycle of rust fungi using threedimensional computer animations and real images.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie